Hideo Kojima กล่าว Death Stranding จะเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถตีความหมายเนื้อเรื่องแบบปลายเปิด

ES-114

“มันขึ้นอยู่กับผู้เล่นจริง ๆ ว่าจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่เล่นเกมนี้” นี่คือประโยคของ Hideo Kojima ที่ออกมากล่าวลักษณะการเล่าเรื่องของเกม Death Stranding

เว็บไซต์ Game Informer สัมภาษณ์กับ Hideo Kojima ผู้กำกับเกม Death Stranding ออกมาเปิดเผยว่าภารกิจของ Sam ที่ต้องเชื่อมต่อประเทศสหรัฐฯ กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะว่าเมืองแต่ล่ะเมือง (ของเกม) ไม่อยากให้ Sam ทำภารกิจสำเร็จด้วยสาเหตุต่าง ๆ นานา

“องค์กร UCA หรือ the United Cities of America จะต้องการให้คุณ (Sam) เชื่อมต่อประเทศสหรัฐฯ จากฝั่งทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก

แต่แน่นอนว่าเมื่อคุณสามารถส่งพัสดุเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถใช้อุปกรณ์ของ UCA ได้ แต่ในเวลาเดียวกัน หน่วยงาน UCA จะคอยจับตามองและตรวจสอบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนกับช่วงปี 1984 ซึ่งคนบางกลุ่มจะไม่ชื่นชอบซะเท่าไหร่นัก เพราะว่าอาจทำเกิดเหตุการณ์อดีตอันเลวร้ายกลับมาซ้ำรอยได้”

ES-115

นอกจากนี้ Kojima ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินภารกิจเชื่อมต่อประเทศอเมริกาให้รวมเป็นหนึ่งเดียวของ Sam นั่น ไม่ได้มีความถูกต้องหรือความผิดซะเดียว ซึ่งสิ่งนั้นจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถตีความหมายของเกมด้วยตัวเองระหว่างการเล่น

ภารกิจของเกม Death Stranding จะเป็นการเชื่อมต่อประเทศอเมริกาอีกครั้ง แต่ผมไม่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

เมื่อคุณเล่นเกมแล้วทำภารกิจไปเรื่อย ๆ มันจะมีเนื้อหาดราม่า การเอาชีวิตรอด และการดำเนินเนื้อเรื่องหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นคิดว่าการเชื่อมต่อโลกเกมทำให้มีความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น

แต่ผมไม่กล่าวว่าการเชื่อมต่อจะส่งผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีหรือเลวร้ายลงแบบชัดเจน เพราะมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นจริง ๆ ว่าจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่เล่นเกมนี้

ES-116

Paragraph

Death Stranding ออกวางจำหน่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2019 บนระบบ PlayStation 4